Yıldız Koruma Ve Yaşatma Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı

Sayın Yıldız Koruma ve Yaşatma Derneği Üyeleri
İki yılda bir yapılması gereken ancak söz konusu salgından dolayı yapılamayan derneğimizin olağan genel kurul toplantısının gecikmeli olarak ileri bir tarihte yapılmasına karar verilmiştir. Bu yüzden
derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısının Dernek Genel Merkezinde, 16.06.2021 tarihinde saat 12.00 da, salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 23.06.2021 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündem ile yapılmasına karar verilmiştir.
1. Katılan Üyelerce Hazirun listesinin imzalanması
2. Başkanın açılış konuşması
3. Divan heyetinin seçilmesi
4. Gelir Gider durumu ve faaliyet raporlarının okunması
5. Yönetim kurulunun ibrası
6. Dernek organlarının seçilmesi
7. Diğer yazılı ve sözlü önergeler ile dilek ve temennilerin görüşülmesi
8. Kapanış

Saygılarımızla,

Doç. Dr. Muttalip Özavşar
Yıldız Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir